Biasiswa Sukan KPT

更新: 03/2018

Biasiswa Sukan KPT (报名截止日期: 15/3/2017 30/3/2017
联络方式
地址:
URUS SETIA BIASISWA SUKAN PERSEKUTUAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
ARAS 5, MENARA KBS
NO.27, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62570 PUTRAJAYA

电话号码:603-88713000
传真:  603-8888 8772

(u.p. : Encik Rizam Bin Rahmat / Puan Nurulhuda Binti Mohd Akhir)
03-8870 6142
03-8870 6581
详细资料

大马公民不超过:

45岁修读博士 (Dr. Falsafah)
30岁修读硕士 (Ijazah Pertama)
25岁修读学士 (Diploma)

国家运动员就读于政府大专 IPT Awam), 私立学院(IPT Swasta), Politeknik Kolej Komuniti
运动国手, Sukma 学校运动冠军
Kementerian Pengajian Tinggi KPT)和 Majlis Sukan Negara MSN 活跃多个运动项目

申请月份通常在3