Biasiswa Sukan KPT

更新: 03/2020

Biasiswa Sukan KPT 

截止日期
30-3-2020
申请月份
三月
联络方式
BAHAGIAN SUKAN
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya
电话: 03-8870 6127 / 4779 / 6143 / 4794
传真: 03-8870 6824

Unit Biasiswa
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya
电话:03-8870 6000
传真: 03-8870 6839
学科领域
任何科系
详细资料

领域分类:运动类