Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


更新:07/2023

Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)

截止日期

2-4-2023

申请月份

3月份

联络方式

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Blok C1-C3, Kompleks C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62510 Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

电话: +603 8000 8000

 

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62510 PUTRAJAYA.

电邮:pidn2023@jpa.gov.my

电话: 03- 8885 3297

学科领域

      工程与技术(Kejuruteraan dan Teknikal)

      建筑设计(Seni Bina)

      社会科学(Sains Sosial)

      科学(Sains)

      兽医(Veterinar)

网络链接

LINK 1 (资料参考)

LINK 2 (更多详情)

LINK 3 (JPA 官网)

领域分类:资讯、建成环境与工程类;社科文教类;医药卫生类