Biasiswa Yang Dipertuan Agung

更新: 04/2019

Biasiswa Yang Dipertuan Agung
截止日期
2-3-2019
申请月份
二月至三月
联络方式
Jabatan Perkhidmatan Awam
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3, Blok C2, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA
电话:03-8885 3546
电邮:ldp@jpa.gov.my
网址:http://esilav2.jpa.gov.my/
学科领域
科技,经济,法律,伊斯兰金融
网络连接

领域分类:商管类