Biasiswa Yang Dipertuan Agung

更新: 03/2020

Biasiswa Yang Dipertuan Agung
截止日期
6-3-2020
申请月份
二月至三月
联络方式
Jabatan Perkhidmatan Awam
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3, Blok C2, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA
(u.p: Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan)
电话:03-8885 3546 / 3053 / 3571
电邮:penawaranldp@jpa.gov.my
学科领域
科技,经济,法律,伊斯兰金融
网络连接

领域分类:商管类