Biasiswa Yang Dipertuan Agung

更新: 12/2015

 
学科领域
科学与工艺、经济、法律

联络方式
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3-6, Blok C1 Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA

电话 03-8885 3445
电邮 ictbmi@jpa.gov.my

详细资料


科系领域:商管类,理科类,资讯、建成环境与工程类