Biasiswa Yang Dipertuan Agung

更新: 07/2023

 

Biasiswa Yang Dipertuan Agung

截止日期

3/3/2023

申请月份

一至三月份

联络方式

Unit Penawaran Dalam Perkhidmatan

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Emel: penawaranldp@jpa.gov.my

Tel: 03-8885 3546

学科领域

·       科学技术Sains dan Teknologi

·       经济Ekonomi

·       法律Perundangan

·       伊斯兰金融Kewangan Islam

网络连接

Link 1(相关资讯)

Link 2(官方FB资讯)

领域分类:商管类、理科类

 

域分类:商管类、理科类