Biasiswa Yang Dipertuan Agung

更新: 03/2018

Biasiswa Yang Dipertuan Agung (报名截止日期:3-3- 2018)
联络方式
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62510 PUTRAJAYA.
(u.p: Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan)
电话: 03-88853433 / 03-88853569
电邮:lspdn@jpa.gov.my
详细资料
学科领域:科学与工艺、经济、法律
申请月份 :二月至三月

领域分类:商管类;理科类;资讯、建成环境与工程类