Biasiswa Sukan Persekutuan Kementerian Belia Dan Sukan

更新: 7/2015

 
学科领域
各类领域
申请月份
十一月 (
联络方式
URUS SETIA BIASISWA SUKAN PERSEKUTUAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
ARAS 5, MENARA KBS
NO.27, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62570 PUTRAJAYA 


电话:03-8871 3000 Samb. 3551/3558/3557/3537
传真 : 03-8888 8772
网址:
http://interaktif.kbs.gov.my/biasiswasukan/
http://www.kbs.gov.my/en/ (查询开放申请的时间)
详细资料