Biasiswa Sukan Persekutuan Kementerian Belia Dan Sukan

更新: 03/2018

Biasiswa Sukan Persekutuan Kementerian Belia dan Sukan(报名截止日期:暂无)
联络方式
Urus Setia Biasiswa Sukan Persekutuan
Kementerian Belia Dan Sukan
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 5, Menara Kbs
No.27, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62570 Putrajaya

电话:03-8871 3000 Samb. 3551/3558/3557/3537
传真:03-8888 8772
详细资料
学科领域:体育科学(Sains Sukan),体育和休闲管理(Pengurusan Sukan dan Rekreasi),物理治疗(Fisioterapi),饮食学(Pemakanan),牙科(Pergigian),药剂(Farmasi),以及其他教育部承认的科系。
申请月份:暂无

领域分类:医药卫生类