JPA Bursary

更新: 8/2014
JPA Bursary

学科领域
全部领域
申请月份
四月
联络方式
Jabatan Perkhidmatan Awam
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 4,5 & 6, Blok C1, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA
电话:03-88853397
电邮:esila@jpa.gov.my
网址:
详细资料
Link