JPA Program Khas (Jerman, Perancis, Jepun dan Korea)

更新: 12/2015
JPA Program Khas(Jerman, Perancis,Jepun dan Korea)

学科领域
工程 (Engineering)
联络方式
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Bahagian Pembangunan Modal Insan
 
Aras 4,5 & 6, Blok C1, Kompleks C
 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
 
62510 Putrajaya
                dasarpenajaan@jpa.gov.my 
              http://esilav2.jpa.gov.my
详细资料
Link 1 http://www.jpa.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=1443:kemudahan-penajaan-dan-pinjaman-bagi-pelajar&catid=59领域分类:资讯,建成环境与工程类